KORISNIČKI SERVIS

Problema u redovnom nošenju kožnih jakni, čiji smo uvoznici ne bi trebalo biti. U slučaju da se ipak pojavi neki problem, rešićemo ga u najkraćem roku na obostrano zadovoljstvo.

PRAVO NA ODUSTAJANJE – POVRAĆAJ ROBE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog kod kupovine na daljinu ("online" prodaja) u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Ukoliko ste se predomislili u vezi sa kupovinom  ili nakon isporuke paketa zaključite da vam ne odgovara broj, boja, model i slično, unutar već navedenih 14 dana moguće je izvršiti zamenu ili dobiti povrat uplaćenog novca.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora, kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Kako bi napravili zamenu ili vratili naručeno uz želju za povratom plaćenog, kontaktirajte nas na broj 011/2275856, 064/2574035, 063/226134 ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Da ne bi došlo do zloupotrebe prava, bez osnovanog razloga, potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Troškove povraćaja poručenih artikala snosi isklučivo potrošač, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška prodavca ( poslat pogrešan artikal, progrešna boja, veličina ili artikal sa nedostatkom).

 

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:
1. slanjem na elektronsku adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
2. na broj telefona 011/2275856, 064/2574035 ili 063/226134
3. redovnom poštom na adresu:
 Radaković Company d.o.o. Novi Beograd, Nehruova 51. 1. sprat, lok. br. 46, 11070 Novi Beograd  
(odnosi se isključivo na artikle kupljene preko prodaje na daljinu - "online prodaja")

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

    Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.
    Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.  
"Radaković Company" d.o.o. Beograd, se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i web stranice i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u granicama važećih propisa.
Naše preduzeće će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.
Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim osobama i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećom Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena, zaposlena lica u "Radaković Company" d.o.o. Beograd,  te obrađivači sa kojima je regulisan odnos, u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti
Ova Politika privatnosti Vas informiše o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima imaoca ličnih podataka, o rukovaocu i obrađivačima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja Vaših podataka i izmenama i dopunama ove politike privatnosti.

"Radaković Company" d.o.o. Beograd, obrađuje Vaše podatke u sledeće svrhe:
- kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtev i pružili najbolju moguću uslugu,
radi obrade Vaše porudžbine, npr. kako bismo Vas obavestili o statusu narudžbine, vremenu dostave; kako bismo odgovorili na eventualne zahteve u vezi narudžbine, na eventualna pitanja o sastavu proizvoda i sl;
- radi izvršenja naših obaveza iz ugovornog odnosa s Vama u online prodaji,
- isporuke na Vašu adresu naručenog artikla,
- kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija i povrata naručenog artikla,
- kako bismo Vam omogućili zamenu robe,
- kako bismo Vam omogućili povraćaj sredstava,
- kako bi filtrirali sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude,
- kako bi pohranjivali bilo koji popis želja koje možete kreirati,

"Radaković Company neće koristiti Vaše podatke:
- u marketinške svrhe,
- izveštavati Vas o posebnim pogodnostima kupovine,
- obaveštavati Vas o sezonskim popustima i aktuelnim akcijama,
- o novim kolekcijama, osim na Vaš isključivi zahtev,
- za sprovođenje anketa i istraživanja tržišta, upitnika i sl, osim ako Vi lično želite dati svoje mišljenje i sugestije u vezi naše ponude,  

NARUDŽBINA PROIZVODA U ONLINE PRODAJI (Prodaja na daljinu)
Da bismo uspešno obradili narudžbinu, potrebni su nam: ime i prezime, adresa isporuke, poštanski broj i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu a samim tim i izvršimo svoje ugovorne obaveze. Ukoliko ne pružite tražene podatke, "Radaković Company" verovatno  neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručeni artikal.
Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.
U tom smislu od Vas samo tražimo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje ,,online", prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da Vam naručeni arikal fakturišemo i isporučimo na dostavljenu adresu, putem kurirske službe.
Podatke koje dobijemo o Vama, ne delimo sa trećim neovlašćenim licima. Nakon izvršene isporuke naručenog artikla, više ih ne koristimo, osim za knjigovodstvenu evidenciju Faktura, Ugovora o prodaji na daljinu ili Obrazaca za odustanak od Ugovora.

DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI
Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbine, delimo s našim partnerima iz kurirske službe,  kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Kurirska služba je ovlašena da te podatke koristiti i kontaktira Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA "Radaković Company"
Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online" prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude i u drugu svrhu neće biti korišćeni.
Ako nam date lične podatke na našoj web stranici, kontaktiranjem putem e-maila ili na drugi način, to se čini na potpuno dobrovoljnoj osnovi.

PRAVO PRISTUPA.
Imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne. Po osnovu ovog prava, možete dobiti informaciju o tome koji se Vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o obrađivačima ličnih podatka, koliko dugo će se podaci čuvati i dr.

PRAVO NA ŽALBU NADZORNOM ORGANU.
Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.
Za područje Republike Srbije nadzorno telo je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti sa sedištem u ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd.

MALOLETNICI
Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju koristiti našu web stranicu. "Radaković Company" d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 16 godina te stoga nijedan deo Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina. Ako roditelji ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dete poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem maila na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI
Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i zakonskim propisima.
Sve promene koje možemo načiniti u politici privatnosti u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici.
Savetujemo da povremeno proveravate Politiku privatnosti kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmena.